Hình 7

Một trong những ý tưởng phổ biến nhất là làm giá đỡ cho những bình hoa. Đây là một trong những cách sáng tạo để làm điều đó.

Viết một bình luận