Hình 12

Các bạn có thể sử dụng những cuộc len như thế này và lấp đầy bình, vừa có tác dụng trang trí vừa có tác dụng chứa đựng, và bạn có thể lấy dùng bất cứ lúc nào. Thật tiện lời đúng không?

Viết một bình luận