Hình 11

Sử dụng những lát gỗ vuông, có thể là những đồ chơi đã vứt bỏ để lấp đầy bình trống tạo một không gian mộc mạc và giản dị những cũng đầy phá cách.

Viết một bình luận