Hình 10

Hãy đặt vào phòng của con bạn hoặc cho một lớp học bằng cách sử dụng những chữ cái đặt ở trong bình. Trong chúng thật dễ thương đến chừng nào!

Viết một bình luận