Chính sách đổi trả

Miễn phí 7 ngày đổi trả

Quý khách vui lòng gọi sau 14h

Điều kiện: hàng hóa nguyên vẹn

Quý khách vui lòng chịu toàn bộ chi phí ship 2 chiều

Chỉ được đổi sang sản phẩm khác.

Quý khách vui lòng gởi lại hộp sản phẩm và các quà tặng khuyến mại